eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public w based words
we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo we wo wab wad

0 votes
410 words
2432 characters
0 1 11 days ago
Jul 27th, 2020
public Em vẫn chưa về ✔
Đồng hồ vừa tích tắc Chỉ đến số 12 giờ Sao giấc ngủ đ

1 votes
226 words
927 characters
2 24 11 days ago
Jul 27th, 2020
public Tenemos que ser felices
Un día cualquiera cuando te levantas, debes ser feliz y agradecer por lo que ti

2 votes
275 words
1419 characters
0 50 11 days ago
Jul 27th, 2020
public Thay tôi yêu cô ấy ✔
Ngày hôm nay cô ấy Chẳng quan tâm gì mấy Chỉ cần một người

1 votes
163 words
718 characters
4 55 11 days ago
Jul 27th, 2020
public part 6 of my story, jj
so summer is almost over and I've have been having lots of fun over at my moms

0 votes
412 words
1931 characters
1 0 11 days ago
Jul 27th, 2020
public 뮤지컬 웃는 남자 - 그 눈을 떠
경들 부족함 없이 다 갖춘 분들 경들 나 여기 진실을 외칩

0 votes
165 words
565 characters
0 9 11 days ago
Jul 27th, 2020
public एक पाती आलस्य के नाम
मेरे प्रिय आलस्य! मैंने जब से ह

0 votes
346 words
1667 characters
0 12 11 days ago
Jul 27th, 2020
public व्‍यक्तित्‍व की पहचान
एक बार महाराजा विक्रमादित्‍य

1 votes
284 words
1485 characters
0 13 11 days ago
Jul 27th, 2020
public The big bros
The big bros are the one that manufactures the big bro company of the magnificen

3 votes
133 words
758 characters
3 68 11 days ago
Jul 27th, 2020
public (Trích thơ) ĐẤT NƯỚC - Nguyễn Khoa Điềm, Mặt đường khát…
Đất là nơi anh đến trường Nước là nơi em tắm Đất Nước

2 votes
411 words
1872 characters
2 25 11 days ago
Jul 27th, 2020
public ppppppppppp
pháp luật phương hướng pháp luật phương hướng pháp luật phư

0 votes
227 words
1257 characters
1 1 11 days ago
Jul 27th, 2020
public Love and Time (Credit)
Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: Happiness, S

4 votes
284 words
1544 characters
9 69 11 days ago
Jul 27th, 2020
public Человек человек человек....
Человек человек человек человек человек че

1 votes
715 words
5712 characters
0 1 11 days ago
Jul 26th, 2020
public die die die die
die die die die

16 votes
4 words
15 characters
3 2954 11 days ago
Jul 26th, 2020
public Em chẳng sao mà ✔
Có lẽ hôm nay em không hề muốn Nhưng chuyên tình yêu chúng ta đa

1 votes
178 words
777 characters
1 45 12 days ago
Jul 26th, 2020
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) MOB. NO.9098909565 Director…
On 26 July 1999, the Indian Army successfully liberated India's land from the cl

1 votes
428 words
2512 characters
4 48 12 days ago
Jul 26th, 2020
public हिन्‍दी टाइपिंग टेस्‍ट
काल चक्र सदा अपनी चाल से बेराे

1 votes
275 words
1453 characters
1 9 12 days ago
Jul 26th, 2020
public My first order9
Faced with large number of writ petitions challenging the land acquisition by f

2 votes
464 words
2825 characters
0 30 12 days ago
Jul 26th, 2020
public burung gagak yang kesepian
Seekor elang menukik ke bawah dengan sayapnya yang kuat. Dia kemudian mencengker

4 votes
123 words
873 characters
2 127 12 days ago
Jul 26th, 2020
public 뮤지컬 번지점프를 하다 - 그게 나의 전부라는 걸
만약에 추운 바람이 우리를 괴롭혀도 서롤 더 꼭 안아줄 이

0 votes
113 words
376 characters
0 11 12 days ago
Jul 26th, 2020
public We need to create open protocols, networks. India can lead the way in breaking…
We know how dependent we are on some of the foreign platforms, despite the claim

1 votes
1116 words
7078 characters
1 12 12 days ago
Jul 26th, 2020
public "La confesión" // Historia corta LGTBI
En mi cabeza se repetía una y otra vez la misma frase "amor es amor, amor

0 votes
231 words
1269 characters
3 0 12 days ago
Jul 25th, 2020
public Vì Anh Thương Em ✔
Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên Anh bỗng thấy thương

2 votes
109 words
488 characters
2 58 13 days ago
Jul 25th, 2020
public Albert Einstein’s God Letter - His views on God
Albert Einstein’s so-called God letter first surfaced in 2008, when it fetched

0 votes
534 words
3209 characters
1 23 13 days ago
Jul 25th, 2020
public Aesop's Fables - Day 1: A Cartload of Almonds
A squirrel joined the service of the King of the Forest, the lion. He did wha

2 votes
214 words
1105 characters
1 61 13 days ago
Jul 25th, 2020