eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public Teks di buat pada hari Selasa, 14 mei 2024, 20:07.
Belajar mengetik adalah keterampilan yang sangat berguna dan dapat meningkatkan

5 votes
178 words
1365 characters
3 182 9 days ago
May 14th, 2024
public ĐỪNG LỚN TIẾNG VỚI MẸ
Có một dạo, tớ căng thẳng công việc. Lúc ở công ty vẫn giữ

10 votes
176 words
790 characters
5 161 12 days ago
May 11th, 2024
public CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY MỎI TAY
có công mài sắt, có ngày mỏi tay

8 votes
8 words
32 characters
1 334 14 days ago
May 9th, 2024
public TẤT CẢ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT TRONG ĐÂY - PANGRAM VIETNAMESE
sao điệp nỡ vội quên lời hẹn trăm năm, lan kiếp này xin dâng v

7 votes
17 words
71 characters
6 139 15 days ago
May 8th, 2024
public CHÁN CHỮ RỒI THÌ MÌNH CHUYỂN SANG SỐ ĐI
1234 2345 3456 4567 5678 6789 7890

7 votes
6 words
65 characters
4 212 16 days ago
May 7th, 2024
public God helps, By WASEEM KHOSA
Some people become very religious and they worship God all time. They think that

11 votes
161 words
891 characters
9 296 19 days ago
May 4th, 2024
public a quick brown fox jumps over the lazy dog
a quick brown fox jumps over the lazy dog

8 votes
9 words
41 characters
11 2217 25 days ago
Apr 28th, 2024