eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public this test is easy
this is that the

15 votes
4 words
16 characters
13 5751 8 days ago
May 16th, 2022
public Текст (04.05.22)
Честное описание неформального и путаного

6 votes
61 words
452 characters
4 91 21 days ago
May 4th, 2022
public Giá trị bản thân
Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần v

5 votes
106 words
473 characters
0 361 12 days ago
May 13th, 2022
public Một cội cây rừng - Người nội trợ - Thiền sư Ajahn Chah
Đừng có thái độ như người nội trợ rửa chén với khuôn mặt

9 votes
109 words
474 characters
5 393 9 days ago
May 16th, 2022
public Một cội cây rừng - Cái hố - Thiền sư Ajahn Chah
Có lúc dường như những lời chỉ dẫn của tôi đối với một s

5 votes
134 words
588 characters
3 281 10 days ago
May 14th, 2022
public Pemula 1.2
hai selamat datang di teks yang naumikun buat ini titik jika anda berpikir bahwa

8 votes
107 words
662 characters
8 250 11 days ago
May 13th, 2022
public Обварная кермаика
Обварная керамика известна сотни (более 500)

5 votes
98 words
671 characters
3 58 30 days ago
Apr 25th, 2022
public Pemula 1.0
hai terimakasih sudah memilih teks saya dalam berlatih mengetik sepuluh jari tit

6 votes
158 words
1031 characters
3 224 13 days ago
May 11th, 2022
public AN NI BẢO BỐI
Anh nói, hôm nay gặp em, cảm thấy dường như tất cả thời gian v

5 votes
291 words
1292 characters
2 127 16 days ago
May 9th, 2022
public BANSOD TYPING INSTITUTE GULABARA CHHINDWARA Mob. 8982805777
In yet another disturbing and dastardly act that is now part of a pattern in muc

10 votes
452 words
2726 characters
10 187 17 days ago
May 8th, 2022