eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public Bài học cho tình bạn
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là m

1 votes
478 words
2150 characters
0 48 23 days ago
May 9th, 2020
public , everyone can type 200 wpm
this is a very short quote, everyone can type 200 wpm

1 votes
11 words
53 characters
0 116 23 days ago
May 9th, 2020
public These Expressions Are 'Worth Their Salt'
Eating too much salt can be bad for you, but if you didn't eat any, you could di

2 votes
271 words
1448 characters
0 26 23 days ago
May 9th, 2020
public The More Loving One by W.H. Auden
Looking up at the stars, I know quite well That, for all they care, I can go to

0 votes
121 words
594 characters
0 32 23 days ago
May 9th, 2020
public ¿Cuáles son las normas básicas para la digitación de textos?
Adquirir y mantener una técnica apropiada de digitación, también hace parte

0 votes
191 words
1187 characters
3 0 23 days ago
May 8th, 2020
public I you can't stand the head get out the kitchen
El que tenga miedo que se compre un perro

1 votes
9 words
41 characters
0 150 23 days ago
May 8th, 2020
public Pandooor's daily 5 min text 2020-05-08
k4jDVryRcg Vrm7#hzMZ? bySylpI1xR xE7qx]h-vY -hyTGp>Ct2 wWqRrfvswx VKkgKs?eax

0 votes
80 words
879 characters
2 6 23 days ago
May 8th, 2020
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) CPCT ADMISSION OPEN MOB. NO.9098909565…
One day the mother went out of the house for some work, while going to her daugh

1 votes
452 words
2313 characters
4 66 23 days ago
May 8th, 2020
public अगर मैं पुलिस कमिश्नर होता
एक कहावत के अनुसार मुगल बादशाह

2 votes
1095 words
5271 characters
1 7 23 days ago
May 8th, 2020
public Don't Move Your Index Fingers.
1qaz 2wsx 3edc 8ik, 9ol. 0p;/ -[' =] \ !QAZ @WSX #EDC *IK< (OL> )P:? _{&qu

0 votes
18 words
78 characters
0 13 23 days ago
May 8th, 2020
public साँई टायपिंग इंस्‍टीट्यूट गुलाबरा…
बूढ़े दादा जी को उदास बैठे बच्

1 votes
237 words
1080 characters
1 32 23 days ago
May 8th, 2020
public 100 Percent Love
A boy and a girl were playing together. The boy had a collection of marbles. The

2 votes
158 words
867 characters
1 55 24 days ago
May 8th, 2020
public Làm sao để nắm bắt tâm lý người khác?
Có một sự thật rất đơn giản rằng nếu muốn nắm bắt tâm l

2 votes
1842 words
8122 characters
3 19 24 days ago
May 8th, 2020
public THE MAN BEHIND THE
i dunno what i was thinking leaving my child behind now i suffer the curse an

1 votes
247 words
1294 characters
1 35 24 days ago
May 8th, 2020
public กองทุนการเงินระหว่างประเทศ…
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (

0 votes
14 words
400 characters
0 1 24 days ago
May 8th, 2020
public VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT TRONG NGÀY CỦA BẠN LÀ GÌ ?
Chúng tôi muốn bạn bắt đầu mỗi ngày bằng viêc nghĩ xem ban

0 votes
345 words
1548 characters
3 0 24 days ago
May 8th, 2020
public Losing my religion
Losing My Religion R.E.M. Oh, life is bigger It's bigger Than you and you ar

0 votes
282 words
1386 characters
0 40 24 days ago
May 8th, 2020
public 12345678910
00000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000

0 votes
1 words
4400 characters
0 2 24 days ago
May 8th, 2020
public 188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888818888
18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

0 votes
1 words
10000 characters
0 7 24 days ago
May 8th, 2020
public owo uwu no u
,m\oo|1[fK3O?[xA3&/f(tmimt4FI[/vBCm"[Z"8.CZ>K!i[vcmaUW#hDuQ5l4+

0 votes
2 words
986 characters
1 1 24 days ago
May 8th, 2020
public El curioso "bostezo" de los pelícanos
Los pelícanos son unas aves acuáticas, de gran envergadura, blanquecinas y con

1 votes
263 words
1603 characters
0 13 24 days ago
May 7th, 2020
public Your life is more like your soul and your soul is more like your life.
Your life is more like your soul and your soul is more like your life.

4 votes
15 words
70 characters
0 263 24 days ago
May 7th, 2020
public Miếng bánh mì cháy
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi v

2 votes
384 words
1690 characters
2 58 24 days ago
May 7th, 2020
public Kerisauan Hati Seorang Jomblo
Hy guys gimana kabarnya, semoga semua baik-baik ya. Entahlah gw pengen ngomong

0 votes
301 words
1900 characters
1 20 24 days ago
May 7th, 2020
public Treinamento sem acento
treine para cada vez ser melhor e nunca mais errar eu vou ter que fazer oitenta

4 votes
164 words
838 characters
5 102 24 days ago
May 7th, 2020