eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public Palavras com acentos
sofá crachá parabéns jacarés açaí Piauí cipós dominó baú Grajaú álbu

1 votes
28 words
173 characters
1 6 21 days ago
Jul 24th, 2020
public Linguagem de programação
A linguagem de programação é um método padronizado, formado por um conjunto

1 votes
274 words
1916 characters
4 25 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public Hello everyone this is your daily dose of typing: Baby Squirrel Talks Into…
Hello everyone this is your daily dose of internet. This person put a micropho

13 votes
124 words
664 characters
10 408 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public Having A Best Friend (Credit)
A story tells that two friends were walking through the desert. During some poin

2 votes
198 words
1036 characters
4 79 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public Thiên phạt sâm lâm (1)
- Dạ! Hạc Trùng Tiêu gật đầu khẳng định, sau đó nói tiếp

0 votes
1191 words
5423 characters
1 5 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public (Vượt qua khó khăn) - NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ (2/2)
Thứ ba: Lễ cần khiêm tốn, lui nhường Giới không tà dâm của

1 votes
333 words
1525 characters
0 6 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public ICON COMPUTER EDUCATION CHHINDWARA{M.P.} Admission Open Course -DCA,PGDCA ,Tally,…
For the third time since early June, China on Tuesday repeated its claim that Bh

1 votes
498 words
2961 characters
4 33 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public साँई टायपिंग इंस्‍टीट्यूट गुलाबरा…
बूढ़े दादा जी को उदास बैठे बच्

0 votes
237 words
1080 characters
4 35 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) MOB. NO.9098909565 Director…
Mangal Pandey already had a hatred for English rule due to the selfish policies

0 votes
434 words
2548 characters
5 37 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public Yazım hataları
Baktım ki buradaki metinlerin çoğu yazım hatalarıyla kaynıyor. Ben de bu y

2 votes
142 words
1057 characters
0 23 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public John Mayer Stop This Train
No, I'm not color blind I know the world is black and white I try to keep an o

1 votes
265 words
1355 characters
2 21 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public LEARN TYPING WITH SOURABH SAHU AND SUCCESS YOUR GOALS,,DAMOH
सन 1960 से पंचायती राज व्‍यवस्‍थ

0 votes
317 words
1787 characters
1 19 21 days ago
Jul 23rd, 2020
public AHC RO TEST 2
In the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow O.O.S.3 o

0 votes
474 words
3054 characters
3 18 22 days ago
Jul 23rd, 2020
public Từ chối nhẹ nhàng thôi ❁ Bích Phương ft Phúc Du
Tình cảm này khó nói Nếu thật sự chẳng thể giấu nữa Thôi

4 votes
655 words
2885 characters
6 24 22 days ago
Jul 23rd, 2020
public The threat of sedition leads to unauthorised self-censorship and has a chilling…
The recent order of a Bihar court directing the filing of an FIR against 49 emin

1 votes
943 words
5767 characters
1 12 22 days ago
Jul 23rd, 2020
public Saving the Birds By Danish "8171023355"
One day in spring, four men were riding on horseback along a country road. These

1 votes
574 words
3109 characters
4 21 22 days ago
Jul 23rd, 2020
public se ciao121
Cristian è intelligente,più o meno.

0 votes
5 words
35 characters
0 6 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public hc aro shift 1
CP JaiShanti: 1. I propose to divide my judgment into eight parts. Part I will

2 votes
491 words
2974 characters
0 12 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public Practicing the Apostrophe
I'm I'll I'd I've he's isn't we're We're We've aren't it's It's they're They're

0 votes
50 words
368 characters
4 36 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public trích dẫn của người khác
Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không

1 votes
33 words
140 characters
1 37 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public hoàng tử bé
Phán xử chính bản thân mình bao giờ cũng khó hơn nhiều so với p

2 votes
18 words
80 characters
1 208 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public (Vượt qua khó khăn) - NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ (1/2)
Nhà Nho dạy tam cương ngũ thường, nghiên cứu năm thứ luân lý vu

0 votes
358 words
1628 characters
2 16 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public साँई टायपिंग इंस्‍टीट्यूट गुलाबरा…
ऊंचे स्‍वप्‍न देखें- संसार में

1 votes
482 words
2714 characters
3 24 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) MOB. NO.9098909565 Director…
One day a wolf got sheep skin from somewhere under the guise of sheep. Wearing t

2 votes
450 words
2369 characters
6 59 22 days ago
Jul 22nd, 2020
public The Lion And The Boar (Credit)
It was a hot summer day. A lion and a boar reach a small water body for a drink.

15 votes
114 words
587 characters
17 379 22 days ago
Jul 22nd, 2020