eng
competition

Text Practice Mode

Hypertrofisten arpien ja keloidien hoito (Duodecim-lehti 16/2016)

created Feb 4th 2017, 22:35 by skpelkon


3


Rating

99 words
20 completed
00:00
Arven liikakasvu on haavan paranemiseen liittyvä ongelma, jonka tausta tunnetaan edelleen huonosti. Hypertrofisella arvella tarkoitetaan ihon pinnasta kohoavaa, alkuperäisen haavan alueelle rajoittuvaa arpea, jolla on luontainen taipumus kypsyä ja madaltua. Keloidi kasvaa ympäröivän terveen ihon alueelle eikä yleensä kypsy ilman hoitoa. Näiden kahden arpityypin erottaminen toisistaan on hoidon suunnittelemisen kannalta tärkeää. Keloidit syntyvät minkä tahansa ihovaurion seurauksena ja saattavat kasvaa alkuperäiseen haavaan verrattuna suhteettoman suuriksi. Keloidien hoito on haastavaa sekä potilaalle että hoitavalle lääkärille. Hypertrofisten arpien hoidon tavoitteena on lievittää oireita ja nopeuttaa arven kypsymistä. Keloidien hoidossa tavoitteena on keloidin poistaminen tai kasvun pysäyttäminen, oireiden vähentäminen ja uusiutumisen välttäminen.

saving score / loading statistics ...