eng
competition

Text Practice Mode

บทความบทที่ 1

created Feb 29th 2016, 07:44 by


0


Rating

20 words
2 completed
00:00
เวลาท้อ เวลาเหงา เศร้า เบื่อ รู้ว่าการขังตัวเอง ปิดกั้นตัวเองนั้นมันเจ็บซักแค่ไหน ทรมารซักแค่ไหน แต่ข้างในหัวใจก็ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญความจริง ความจริงที่เจ็บปวด รับไม่ไหวจริงๆ ขอเวลา ขอเวลาที่จะอยู่กับตัวเองซักพัก ใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อที่จะพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไม่ช้า กำลังใจเล็กๆจากคนรอบข้าง กำลังใจจากการอ่านบทความให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราคิดได้ ทำให้เรามีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น คงมีคนอีกมากมายที่เขาเป็นทุกข์มากกว่าเรา ย้อนกลับมามองตัวเองเรายังมีทางออกแก้ปัญหาได้เสมอ

saving score / loading statistics ...