eng
competition

Text Practice Mode

BỨC THƯ THỨ 335

created Jun 11th, 16:51 by Yeonie


0


Rating

29 words
26 completed
00:00
Yêu một người, đừng vội dốc hết tâm can, nếu phải hèn mọn trong tình yêu, chi bằng giữ lại chút kiêu ngạo yêu thương cho chính mình.

saving score / loading statistics ...