eng
competition

Text Practice Mode

Góc nhìn toàn diện được hình thành như thế nào?

created Jun 11th, 11:02 by TrnhHiVy


4


Rating

508 words
23 completed
00:00
Trong thể người 3 loại sức mạnh thường xuyên xung đột với nhau, đó sức mạnh của linh hồn, sức mạnh của cái tôi sức mạnh của thể. Nói một cách đơn giản, linh hồn của chúng ta hy vọng làm chuyện đúng đắn, cái tôi của chúng ta hy vọng mình đúng, đồng thời cho rằng bản thân mình luôn vẻ vang đẹp đẽ, còn thể của chúng ta thì luôn muốn tránh tất cả những điều này.
 
Trong cuộc sống, khi bạn đưa ra bất quyết định nào, bạn thể lựa chọn chuyện khiến bạn cảm thấy mình rất giỏi, bạn thể lựa chọn chuyện khiến bạn trông vẻ rất giỏi, bạn thể chọn làm chuyện tốt hoặc chuyện đúng đắn. Chúng ta sẽ làm những việc khiến ta cảm thấy thoải mái hoặc vui vẻ, bởi chúng ta chịu sự điều khiển của thể. Nếu làm những việc này một cách quá mức sẽ giống như ăn quá nhiều hoặc ngủ nướng quá giấc. Trên thực tế, chúng ta làm những việc này chỉ đơn giản chúng thể khiến ta cảm thấy rất thoải mái.
 
Khi hành vi của ta chịu sự điều khiến của cái tôi, chúng ta sẽ đùa cợt bừa bãi không để tâm tới cảm nhận của người khác, hoặc chi tiêu mua sắm những món đồ xa xỉ vượt mức tài chính, nhiều việc khác tương tự. Khi cái tôi của chúng ta làm nhân vật chính, ta sẽ không bị thu hút bới những thứ thực sự ý nghĩa với mình, chỉ bị thu hút bởi những thứ khiến ta trông vẻ đẹp đẽ vẻ vang. Chỉ khi ta đưa ra những lựa chọn trách nhiệm, làm những việc đúng đắn, chúng ta mới thể được lòng tự tôn. Đây thể coi một sự lựa chọn coi linh hồn hoặc đạo đức làm phương hướng dẫn đường.Trên thực tế, lòng tự tôn sự tự kiểm soát đã đan xen vào nhau như vậy đấy.
 
Sự to do cảm xúc không nghĩa ta muốn làm chuyện thì nên đi làm chuyện đó, ngược lại, tự do cảm xúc nghĩa làm mọi ham muốn của chúng ta khi đó, làm việc ta thực sự muốn làm. dụ bạn đang ăn kiêng, nhưng tự dưng lại rất muốn ăn một viên socola, bạn cố gắng chống lại sự hấp dẫn này, nhưng đến cuối cùng vẫn phải khuất phục. Vậy bạn đã đạt được tự do hay lại thành lệ của thể rồi? Chúng ta muốn ăn một viên socola, thế ăn, nhưng chúng ta thích cảm giác sau khi ăn socola không?
 
Khi chúng ta đưa ra lựa chọn trách nhiệm với bản thân, ta sẽ thể kiểm soát mình, tăng cường lòng tự tôn.

saving score / loading statistics ...