eng
competition

Text Practice Mode

BỨC THƯ THỨ 273

created Jun 10th, 15:40 by Yeonie


0


Rating

30 words
41 completed
00:00
Đừng ngưỡng mộ người khác khi họ chín chắn hơn bạn. Đó chẳng qua vì, con đường họ đi đã gặp phải nhiều người xấu hơn bạn thôi.

saving score / loading statistics ...