eng
competition

Text Practice Mode

DẪN NHẬP đất nước

created Jun 10th, 03:46 by HuongPh


0


Rating

241 words
2 completed
00:00
Nguyễn Khoa Điềm một trong những nhà thơ tiêu biểu trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm của ông mang phong cách trữ tình chính luận, kết hợp hài hòa giữa cảm xúc nồng nàn suy sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam. Trường ca "Mặt Đường Khát Vọng" được sáng tác năm 1971 tại chiến khu Trị - Thiên khói lửa. Tác phẩm nói về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiến miền Nam về non sông, đất nước, về sứ mệnh, trách nhiệm của thế hệ mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, xuống đường đấu tranh hòa mình vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đoạn trích Đất Nước nằm phần đầu chương V của trường ca, thể hiện được tưởng cốt lõi của bản trường ca, đó cảm nhận mới mẻ, sâu sắc về đất nước, từ đó khơi dậy lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với đất nước hôm nay mai sau. Những tầng lớp cảm xúc dạt dào, mãnh liệt của tác giả trong lời kêu gọi năm đó vang lên nhất trong chín dòng thơ đầu, khi ông trả lời cho câu hỏi về nguồn cội quê hương - Đất Nước từ bao giờ.

saving score / loading statistics ...