eng
competition

Text Practice Mode

Lyric : Đông Tây Nam Bắc

created Jun 10th, 03:38 by NguynTrTn


0


Rating

382 words
3 completed
00:00
Tôi đi về hướng Đông
diêu bông trong mưa hồng
Sợ ngày mai em lấy chồng
Thương nhiều dành được không ?
Tôi đi về hướng Tây
Nước sâu non cao hao gầy
đầm hoang vũng lầy
Dẫu trăm dặm đường mây
Tôi đi về phía Nam
Tiếng ai ru con dịu dàng
À ơi đời sao bẽ bàng
Giam người giữa một trần gian
Tôi đi về phương Bắc
Lấp lánh cầu vồng bảy sắc
Tìm được diêu bông thế
Bướm vàng đã đậu u
Đông Tây Nam Bắc, bốn phương trời rộng lớn thế này
Vẫn chỉ muốn trú thân trong quả tim ấy
Mẹ ơi cứu con ra
Cứu con ra khỏi nơi nhà giam con xây cho mình
Yêu đến mình liêu xiêu người đâu hiểu
Đông Tây Nam Bắc, chân không nhấc lên được
mắt tai nhưng không nhìn không nghe
Mẹ ơi giữ tim con !
Giữ đôi tay đôi bàn chân muốn đi theo người
Mẹ ơi giữ lấy con đi, giữ chặt lấy đừng chớ thả đi
Tôi đi tìm ấu thơ
Trốn trong cơn của nàng
Nào ngờ đâu duyên lỡ làng
Thôi đành gánh nặng trần gian
Tôi đi về hướng em
Ướp sen thơm trong hồ phàm
Hoàng hôn đàn lên tiếng nhạc
Em về cánh hạc thở than
Đông Tây Nam Bắc, bốn phương trời rộng lớn thế này
Vẫn chỉ muốn trú thân trong quả tim ấy
Mẹ ơi cứu con ra
Cứu con ra khỏi nơi nhà giam con xây cho mình
Yêu đến mình liêu xiêu người đâu hiểu
Đông Tây Nam Bắc, chân không nhấc lên được
mắt tai nhưng không nhìn không nghe
Mẹ ơi giữ tim con
Giữ đôi tay đôi bàn chân muốn đi theo người
Mẹ ơi giữ lấy con đi, giữ chặt lấy đừng chớ thả đi
Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời nhỏ thế này
Thác lớn non cao vẫn trong bàn tay ấy
Lại đây bắt tôi đi
Trói tôi bên cạnh ai nguyện muôn kiếp thân hao gầy
Trọn một kiếp sống không anh
khi vỡ tan giữa không trung còn hơn.
 
 

saving score / loading statistics ...