eng
competition

Text Practice Mode

DỊU DÀNG VỚI THẾ GIỚI KHÔNG DỊU DÀNG VỚI MÌNH

created May 21st, 17:43 by Yeonie


2


Rating

159 words
33 completed
00:00
Tớ từng đọc được một câu văn như này "Không mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới không hề dịu dàng với họ".  
Bạn bảo với tớ, trong ngăn kéo tủ của bạn luôn cây kéo. Cổ tay trái của bạn những vết sẹo để lại. Lâu dần, một vài vết cũng mờ đi.  
Nếu nhìn bề ngoài, chẳng ai đoán được những chuyện bạn gặp phải tệ đến thế nào. Những tấm hình bạn đăng, cách bạn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Một người như vậy, làm sao nỗi buồn.  
Lúc biết chuyện, tớ bảo bạn hứa với tớ một điều. Hãy cất chiếc kéo đó đi, tớ không muốn thấy trên tay bạn xuất hiện thêm vết sẹo nào nữa.  
thì, tớ vẫn tin. Sau tất cả những xảy ra, chúng mình đều xứng đáng được đối xử dịu dàng.

saving score / loading statistics ...