eng
competition

Text Practice Mode

Nếu bạn đang cảm thấy mình sống thật vô nghĩa...

created May 15th, 15:54 by DuDu


4


Rating

258 words
45 completed
00:00
Hầu hết mọi người đều bỏ qua một sự thật, đó rất nhiều việc không cần phải ý nghĩa. Ăn uống vui chơi không nghĩa sống phí hoài thời gian, chịu khổ cực nhọc không nghĩa sống ý nghĩa cùng. Khi bạn cảm thấy lo âu, trách bản thân, suy nghĩ tiêu cực làm tổn thương tâm của chính mình, xin bạn hãy nhớ rằng, cuộc đời sự lồng ghép đủ mọi trải nghiệm khác nhau. Chỉ cần bạn muốn, bạn thể đi làm những việc trông vẻ chẳng ý nghĩa gì. dụ như ngồi ngây ngốc, ngắm mặt trời mọc, đếm sao, ngồi trên bãi cỏ cả 1 ngày dài...Trải nghiệm của bạn chính ý nghĩa. Cuộc đời không nhất thiết phải đi làm những việc mọi người cho rằng ý nghĩa thì mới đúng, cũng không phải bắt buộc sống dựa theo giá trị quan của hội. dụ như hơn 20 tuổi phải kết hôn sinh con, ngoài 30 phải nhà sang xe đẹp. Những thứ này đều ý nghĩa người khác nói, làm theo hay không phải xem bản thân mình. Ai cũng lần đầu đến với thế gian, ý nghĩa đều tự chúng ta mang lại. Cuộc đời cánh đồng bát ngát chứ không phải một đường ray, chỉ cần hiện tại bạn đang hưởng thụ, vậy thì cuộc đời bạn đã ý nghĩa rồi.
 

saving score / loading statistics ...