eng
competition

Text Practice Mode

Tôi chỉ tới để trải nghiệm sinh mệnh...

created May 15th, 15:46 by SuNaimi


1


Rating

139 words
30 completed
00:00
Tôi chỉ tới để trải nghiệm sinh mệnh thôi, không thứ thực sự thuộc về tôi, cũng chẳng thể lưu giữ cả. Không cần thiết phải chứng minh điều gì, càng không việc bắt buộc phải hoàn thành. Những tôi thể làm chính không ngừng thử, thu hoạch, cảm nhận, rồi sau đó...buông bỏ. Chúng ta đến với thế giới này, chỉ để nhìn xem hoa nở như thế nào, nước chảy ra sao, xem mặt trời mọc như thế nào, xem ánh chiều khi nào thì buông xuống, tới để trải nghiệm những chuyện thú vị, gặp gỡ những người khó quên. lẽ cuộc sống này ngột ngạt, nhưng một khi bắt đầu chạy thật nhanh, bạn sẽ thể cảm nhận được gió lộng.

saving score / loading statistics ...