eng
competition

Text Practice Mode

Người đơn phương yêu kẻ đơn phương

created May 15th, 13:28 by PhtNguyn12


1


Rating

309 words
11 completed
00:00
những yêu thương ôm mãi chẳng vừa
những cơn mưa tình ngược mùa
thứ quan tâm tên hững hờ
cái thanh xuân lem màu cỏ úa
 
Nắng đến thăm mưa sau cơn giông dài
Trống vắng nên mưa níu em lại
Lấp nỗi đơn màn đêm buông xõa xuống vai
em vẫn cứ ngây thơ nghĩ mãi mãi
 
Đến ông trời cũng đã đỗ mưa rồi
Trót se nhầm cho em sợi rối
Em mở lời họ chẳng mở lòng
Duyên đợi nợ nợ chẳng cần duyên
 
một người thầm đơn phương một người
người ấy cũng đơn phương một người
Nửa đoạn đời người đã khóc tình
Chưa một lần khóc cho bản thân mình
 
Thử một lần quên hết vạn lối hồng trần.
Điểm cho em chút son chút phấn.
Lỡ sau này ta thấy nhẹ lòng hơn lúc này.
Thì lẽ chúng ta ngày ấy…
 
ngày ấy đáng ra chỉ nên dừng lại nơi ta hỏi tên.
Chung đường chẳng bao lâu nhưng lại khó quên.
Người rẽ lối khuất sâu dửng dưng.
Người cố chấp ôm hết lưng chừng.
Mấy ai hiểu lòng người đơn phương
 
Nắng đến thăm mưa sau cơn giông dài
Trống vắng nên mưa níu em lại
Lấp nỗi đơn màn đêm buông xõa xuống vai
em vẫn cứ ngây thơ nghĩ mãi mãi
 
Đến ông trời cũng đã đỗ mưa rồi
Trót se nhầm cho em sợi rối
Em mở lời họ chẳng mở lòng
Duyên đợi nợ nợ chẳng cần duyên
 
một người thầm đơn phương một người
người ấy cũng đơn phương một người
Nửa đoạn đời người đã khóc tình
Chưa một lần khóc cho bản thân mình

saving score / loading statistics ...