eng
competition

Text Practice Mode

Làm sao để không yêu một người nữa?

created Apr 24th, 16:58 by SuNaimi


0


Rating

557 words
8 completed
00:00
Thực ra yêu hay không yêu đều quyết định bởi trạng thái của bản thân bạn. Trong cuộc sống hiện tại của bạn, bạn cần tình yêu nhiều tới mức nào, thì tỷ lệ bạn rơi vào lưới tình sẽ cao tới mức đó, tỷ lệ để thoát khỏi vực thẳm tình yêu cũng sẽ thấp như vậy. Vậy nên yêu hay không yêu, tất cả đều nằm trạng thái của bản thân bạn.
 
Đối với một cụ già 70 tuổi nói, sự đẹp đẽ của tình yêu hoàn toàn không quan trọng, bởi sức khỏe mới thứ cực quan trọng đối với họ. Giá trị tình yêu cao tới mức nào đi chăng nữa cũng không bất sự hấp dẫn nào đối với một người đang mắc bệnh nan y. Vậy nên bạn yêu một người tới như vậy, không hẳn do đối phương tốt tới mức nào, bởi bạn cần anh ta.
 
Khoảnh khắc này, trong cuộc sống hiện tại của bạn, bạn cần tình yêu. Bạn cần anh ta tới thay đổi cuộc sống của bạn, tới thực hiện mục tiêu cuộc đời kết hôn sinh con của bạn, bạn cần anh ta tới yêu thương cưng chiều bạn, để bạn không còn thấy đơn. Tất cả đều bản thân bạn cần đến, anh ta mới giá trị. Trạng thái của bạn điều kiện bắt buộc để sinh ra tình yêu.
 
Vậy nên, để không yêu một người, bạn cần phải điều chỉnh trạng thái hiện tại của mình, để bạn không còn cần tình yêu tới như vậy nữa, không còn cần anh ta tới như vậy nữa. Giảm bớt tính quan trọng của tình yêu đối với bạn, chính phải nâng cao chất lượng của sinh mệnh, tăng độ quan trọng của những nội dung khác trong cuộc sống, tăng cường phát triển bản thân, tình thân, tình bạn, tập trung phát triển sự nghiệp, bồi dưỡng sở thích, nâng cao khả năng yêu bản thân.
 
Bạn càng biết yêu bản thân thì sẽ càng không để mình chìm đắm trên con đường yêu người khác. Bạn những đam sở thích thể làm chỗ dựa tinh thần, bạn bạn mang lại giá trị cảm xúc cho mình, bạn công việc sự nghiệp khiến mình tỏa sáng. Vậy thì tình yêu thật sự không còn quá quan trọng với bạn nữa. Hãy yêu bản thân mình đi, anh ta không quan trọng đến thế đâu.
 
Nếu như hiện tại bạn đang trong giai đoạn tìm kiếm bạn đời, không thể buông bỏ được anh ta vậy phải làm thế nào? Bạn phải nghĩ nhé, gặp phải một người không biết trân trọng bạn, bạn phải hiểu rằng anh ta không phải tài nguyên của bạn, tảng đá ngáng trên con đường hạnh phúc của bạn. Một người không yêu bạn, không trân trọng bạn, chắc chắn chọn sai người rồi. Bạn cần chọn đúng người, vậy thì người chọn sai này tất nhiên chính tảng đá chắn đường rồi.
 
Nắm logic này, bạn sẽ thể lập tức buông bỏ anh ta, sau đó tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc thuộc về bạn.

saving score / loading statistics ...