eng
competition

Text Practice Mode

Tiến về Sài Gòn (Ngày Thống nhất 30/4-1/5)

created Apr 24th, 11:20 by Kem Bruh


1


Rating

297 words
10 completed
00:00
Nơi Thành đô trong ánh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cười
Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày
Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghẹt tim người
Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây
 
Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi
Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về Thành đô
Nước nhà còn chờ trận cuối trận này
Tiến về đồng bằng giải phóng Thành đô
 
Ta về quê khi ánh bình minh đang rạng chân trời
Ta về quê khi ngoại xâm hấp hối tơi bời
Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng Thành đô
 
Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm
Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về Thành đô
Nước nhà còn chờ trận cuối trận này
Tiến về đồng bằng giải phóng Thành đô
 
Bao ngày qua tang tóc khổ đau đã biến thành căm hờn
Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường
Bom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù
Đồng bào ơi giải phóng về đây tung cánh tự do
 
Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vây
Tiến Sài Gòn đánh tan tành giặc Mỹ
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về Thành đô
Nước nhà còn chờ trận cuối trận này
Tiến về đồng bằng giải phóng Thành đô...

saving score / loading statistics ...