eng
competition

Text Practice Mode

Yêu lại từ đầu

created Apr 14th, 04:23 by Tony's Stark


1


Rating

390 words
14 completed
00:00
Em ơi  Hình như chúng mình
Đã hết yêu nhau mất rồi
Tại sao em hãy nói đi
Hay anh tâm hững hờ
Nên tình đánh mất hai ta
Rất khó để đến với nhau
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Mình đã hứa với nhau những
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim
cùng cho nhau
Yêu lại từ đầu
Em ơi! Hình như chúng mình
Đã hết yêu nhau mất rồi
Tại sao em hãy nói đi
Hay anh tâm hững hờ
Nên tình đánh mất hai ta
Rất khó để đến với nhau
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Mình đã hứa với nhau những
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim
cùng cho nhau...
Yêu lại từ đầu
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim
cùng cho nhau
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim
cùng cho nhau
Yêu lại từ đầu

saving score / loading statistics ...