eng
competition

Text Practice Mode

Đời ngắn đừng ngủ dài Chương 11: Không có lỗi

created Apr 2nd, 13:58 by Lee Katie


3


Rating

272 words
75 completed
00:00
Người ta rất dễ tự hành hạ mình những lỗi lầm từng gây ra. Rất nhiều người trong chúng ta cứ sống mãi với quá khứ không yêu mến hiện tại xây dựng một tương lai tươi sáng. người lúc nào cũng loay hoay với những đã làm hoặc với những thất bại đã qua trong nhiều năm tháng. Thật đáng tiếc. Cuộc sống lãng phí quả khủng khiếp.
Xin hỏi bạn câu này: điều thực sự một lỗi lầm?Trước tiên, chẳng ai muốn thất bại hoặc làm đảo lộn mọi chuyện. Mọi người chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, bước vào thế giới làm thật tốt những thể dựa vào kiến thức, vào khả năng mình chỗ đứng hiện nay trên hành trình cuộc đời. Nhưng quan trọng hơn nữa, điều ta gọi lỗi lầm thực ra ẩn chứa nguồn học hỏi phong phú. Đó hội nhận thức hiểu biết hơn để được những kinh nghiệm quí giá. Kinh nghiệm giúp ta hành động, với cảm xúc ngày một hoàn thiện hơn. Tất cả những xảy ra trong cuộc đời - tốt đẹp khó khăn - đều cần thiết để giúp bạn trở nên con người hôm nay. Tại sao gọi lỗi lầm? Vậy lẽ không lỗi lầm. lẽ điều chúng ta gọi thất bại thực sự lại những bài học trưởng thành dưới lớp da chó sói. lẽ người nhiều kinh nghiệm nhất sẽ người chiến thắng.  

saving score / loading statistics ...