eng
competition

Text Practice Mode

Lá thư dành cho chính mình - 01

created Feb 12th, 09:41 by minhhang


1


Rating

89 words
95 completed
00:00
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày hãy luôn nở nụ cười trên môi, trên đời này ngoài sinh tử ra mọi sự đều chuyện nhỏ. Cho gặp phải chuyện phiền lòng cũng đừng tự làm khó mình; bất luận hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện đen đủi, đều không nên cảm thấy bi thương. Hôm nay ngày bạn trẻ nhất trong những ngày tháng sau này, còn ngày mai, hôm nay mãi chỉ bước khởi đầu của con đường tương lai.

saving score / loading statistics ...