eng
competition

Text Practice Mode

Gắn ý nghĩa cho cuộc sống (From Ha Eungeol to On En Yu) _Twinkling watermelon

created Nov 20th 2023, 15:58 by Zzzz Zzz


1


Rating

95 words
92 completed
00:00
Ai cũng sống thôi, gắn ý nghĩa cho cuộc sống, tìm ý nghĩa cho cuộc sống, hay chiến thắng về mặt tinh thần. Không cần vắt kiệt sức để trở nên tuyệt vời hơn đâu. Chỉ cần sống đã điều tuyệt vời rồi. Không ai biết trước được tương lai, với lại cảm giác ấy, liệu mặt sau chiếc số chưa được cào niềm may mắn hay không, còn những câu chuyện tiếp diễn sau này nữa. Nên là… Cậu nhất định hãy sống...  

saving score / loading statistics ...