eng
competition

Text Practice Mode

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

created Nov 20th 2023, 13:01 by adomera


3


Rating

169 words
22 completed
00:00
ey türk gençliği birinci vazifen türk istiklalini türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur bu temel senin en kıymetli hazinendir İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş bütün tersanelerine girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler millet fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir ey türk istikbalinin evladı İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur

saving score / loading statistics ...