eng
competition

Text Practice Mode

Chí phèo truyện

created Jul 16th 2023, 11:38 by Amatuer Baker


0


Rating

362 words
10 completed
00:00
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng xám ngắt trong cái váy đụp để bên một gạch bỏ không, anh ta rước lấy đem cho một người đàn góa mù. Người đàn góa này bán hắn cho một bác phó cối không con khi bác phó cối này chết thì hắn vơ, hết đi cho nhà này lại đi cho nhà nọ. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông Kiến, bây giờ cụ Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như, mấy lần ba nhà ông lý, trẻ lắm lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng đấy. Người ta bảo ông ra đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, về nhà phải sợ cái ba còn trẻ này. Người ấy phốp pháp, ấy hây hây, ông thì hay đau lưng lắm; người bệnh đau lưng thì hay sợ vợ chúa đời khoẻ ghen. người bảo ông ghen anh canh điền khoẻ mạnh sợ ba không dám nói. người thì bảo anh canh điền ấy được ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu lần. Chỉ biết một hôm Chí bị giải huyện rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết mấy năm, nhưng hắn đi biệt tăm bảy, tám năm, rồi một hôm, hắn lại đâu lần về. Hắn về lần này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!

saving score / loading statistics ...