eng
competition

Text Practice Mode

Quên hôm qua, sống cho ngày mai

created May 26th 2023, 10:32 by ThH4


2


Rating

123 words
71 completed
00:00
Cuộc sống sẽ phong phú hơn nếu ta mở rộng biên độ của trí tưởng tượng. Hãy hình dung những khả năng khác nhau trong cách hành xử hiện thời, để làm được điều đó, cần đặt niềm tin vào những điều mắt trần không thể thấy. Khi đi câu, hãy quăng cần ra xa, biết đâu ngoài ấy một đàn lớn đang tung tăng bơi lội. Tương tự, hãy để tâm trí bay bổng cùng những điều tưởng tượng, hãy hướng ra xa tin tưởng vào những dự cảm của bản thân.

saving score / loading statistics ...