eng
competition

Text Practice Mode

chả biết viết cái gì nữa

created May 26th 2023, 02:30 by TunT6


1


Rating

147 words
10 completed
00:00
nếu như bạn ai khác thì chúng ta nếu như bạn không thuộc về nơi đó thì thế giới của loài người sẽ bị hủy diệt ngay lập tức tôi chính người xuyên không đến thế giới này tôi sẽ thay đổi thế giới này ta sẽ chủ thế giới không một ai thế đánh bại được ta đâu nếu bạn không ý nghĩ như vậy thì chúng ta làm của nhau haha ta chủ của hành tinh này đấy người khác nói vậy thôi chứ tôi một con người bình thường thôi trái đất sẽ bị phá hủy trong vài giây tới tôi không biết tôi đang viết cái luôn nhỉ tôi tên tôi ai ta ôi cuộc đời thì chúng ta làm được nhau đâu nếu bạn làm nhỉ

saving score / loading statistics ...