eng
competition

Text Practice Mode

Thức tỉnh đi bạn ơi

created Mar 18th 2023, 02:17 by DuDu


6


Rating

116 words
94 completed
00:00
Nghèo thì hãy đi kiếm tiền, béo thì hãy đi giảm cân, bị tụt lại phía sau thì hãy cố chạy về phía trước, muốn trở thành phiên bản tốt hơn thì phải biết kiểm soát bản thân.
ràng thị lực không tốt rồi, nhưng vẫn thức đến tận nửa đêm để chơi điện thoại. ràng cân nặng không hề nhẹ, nhưng vẫn thích ăn đêm. Lúc cần phải cố gắng nhưng bạn vẫn ham ngủ nướng. Bạn muốn thành công nhưng lại chẳng hề hăng hái làm gì.
Bạn không làm cả, nhưng lại cái cũng muốn có? Bạn không cố gắng thì chả ai giúp được bạn cả!

saving score / loading statistics ...