eng
competition

Text Practice Mode

Một cội cây rừng - Cái bẫy - Thiền sư Ajahn Chah

created Oct 4th 2022, 08:58 by Trnng


3


Rating

167 words
34 completed
00:00
Đức Phật dạy rằng: đối tượng của giác quan một bẫy mồi, bẫy của ma vương. Đó bẫy của người thợ săn, người thợ săn chính ma vương. Nếu thú vật bị vướng vào bẫy của người thợ săn thì thật đáng tội nghiệp. Chúng bị giữ chặt cứng, không vùng vẫy thoát thân được, chỉ còn nước nằm chờ người thợ săn đến. Bạn bao giờ thấy người ta bẫy chim chưa? Chim vừa đụng đến bẫy thì cổ bị vướng vào bẫy. Một cái vòng giữ chặt lấy cổ. Chim bay hướng nào cũng không thoát được. Càng vùng vẫy, vòng cổ càng bị thắt chặt hơn. Chim chỉ còn nước đợi người chủ của chiếc bẩy đến bắt thôi. Khi người chủ đến, chim lo sợ cuống quít, nhưng cổ đã bị thắt chặt, phương đào thoát. Bẫy của "sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp" đều như nhau cả, chúng bắt giữ cột cứng chúng ta.

saving score / loading statistics ...