eng
competition

Text Practice Mode

Một cội cây rừng - Rắn - Thiền sư Ajahn Chah

created Aug 6th, 03:43 by Trnng


2


Rating

279 words
40 completed
00:00
Con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc ghét đau khổ, nhưng hạnh phúc một hình thức vi tế của khổ đau. Chúng ta thể so sánh hạnh phúc khổ đau với một con rắn. Đầu rắn đau khổ, đuôi rắn hạnh phúc. Đầu rắn rất nguy hiểm răng độc. Nếu đụng vào đầu rắn, rắn sẽ cắn ngay. Nhưng nói chi đến đầu, bạn chỉ cần sờ vào đuôi rắn, rắn cũng quay đầu lại cắn bạn liền; bởi cả đầu lẫn đuôi đều thuộc về một con rắn. Cũng thế, hạnh phúc đau khổ, vui buồn, đều khởi từ một con rắn. Đó tham muốn. Bởi thế, khi hạnh phúc thì tâm chưa hẳn đã an bình thật sự. Chẳng hạn khi ta được vật ưa thích như giàu sang, uy quyền, lời tán dương thì chúng ta hài lòng vui thích, nhưng tâm vẫn bất an lo sợ mất chúng. Sự bất an, sợ hãi này không phải trạng thái hạnh phúc. Sau này, thể chúng ta sẽ thực sự mất những thứ ấy, rồi sẽ thực sự đau khổ. Bởi vậy, nếu chúng ta không chánh niệm ý thức sáng suốt ngay cả khi đang hạnh phúc thì đau khổ sẽ sẵn sàng nhảy vào. Đó trường hợp nắm phải đuôi rắn, nếu ta không buông ra ắt sẽ bị rắn cắn. tất cả mọi thứ, cho đó đầu rắn hay đuôi rắn, việc thiện hay việc bất thiện, đều những đặc tính của luân hồi không ngừng thay đổi.

saving score / loading statistics ...