eng
competition

Text Practice Mode

Một cội cây rừng - Mặt hồ tĩnh lặng - Thiền sư Ajahn Chah

created Jun 20th, 03:55 by Trnng


6


Rating

97 words
338 completed
00:00
Hãy chánh niệm để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên thì bất kỳ hoàn cảnh nào tâm bạn cũng bình an tĩnh lặng. sẽ tĩnh lặng như mặt nước hồ trong suốt trong rừng sâu. Những loài thú hiếm quý sẽ đến đó uống nước. Rồi bạn sẽ thấy ràng bản chất của mọi sự vật trên thế gian này. Bạn sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu tốt đẹp trên thế gian đến rồi đi, nhưng bạn vẫn an nhiên tĩnh lặng. Đó niềm vui của đức Phật.

saving score / loading statistics ...