eng
competition

Text Practice Mode

Mèo, Cá và Em...

created May 28th, 03:04 by Thị Phương Ngân Nguyễn


10


Rating

195 words
161 completed
00:00
Thực sự rất thích đoạn văn này:
Mèo thích ăn cá, nhưng lại không biết bơi;  
thích ăn giun nhưng lại không thể lên bờ.  
Ông trời cho bạn rất nhiều điều hấp dẫn, lại không để bạn dễ dàng được.  
Thế nhưng, sao bạn cũng không thể chỉ chảy máu liền kêu đau đớn. Sợ tối thì bật đèn, nhung nhớ thì gọi điện. Cho hôm nay một việc rất lớn đi chăng nữa thì mai sau cũng sẽ thành chuyện nhỏ. Năm nay xảy ra chuyện lớn, đến sang năm cũng sẽ thành chuyện cũ.  
Nhiều nhất thì cũng chỉ mỗi người đều một câu chuyện của riêng mình. Cho nên, đời người tựa như hoa bồ công anh, nhìn thì rất tự do nhưng thực chất lại thân bất do kỷ. một số việc, không phải không quan tâm đang suy nghĩ phải làm như thế nào. Bản thân thể dùng hết sức để xoay xở tốt lắm rồi.  
Đời người vốn chẳng nếu như chỉ hậu quả" kết quả thôi

saving score / loading statistics ...