eng
competition

Text Practice Mode

yêu đơn phương

created May 24th, 13:53 by phgHA


2


Rating

18 words
281 completed
00:00
tự nguyện đau
âm thầm nhớ
đợi mong thấp thỏm
ấm ức ghen tuông..

saving score / loading statistics ...