eng
competition

Text Practice Mode

Tìm cảm hứng cho mỗi ngày

created May 16th, 06:42 by Orion2268


4


Rating

68 words
50 completed
00:00
Cảm hứng một trong những động tốt nhất thể được tìm thấy khắp mọi nơi. Mỗi ngày bạn hãy tìm nguồn cảm hứng sẽ giúp bạn duy trì động lực trong dài hạn. Nguồn cảm hứng thể bao gồm: blog, những câu chuyện thành công, diễn đàn, bạn gia đình, tạp chí, sách, báo, nhạc, hình ảnh.

saving score / loading statistics ...