eng
competition

Text Practice Mode

AN NI BẢO BỐI

created May 9th, 07:25 by Thị Phương Ngân Nguyễn


2


Rating

291 words
52 completed
00:00
Anh nói, hôm nay gặp em, cảm thấy dường như tất cả thời gian không gian đều không tồn tại. Cái cảm giác gặp được em thì trong lòng vui vẻ đó vẫn mạnh như vậy. Hiềm nỗi thời gian vui vẻ trước đây đều không quay lại được. đáp, chúng ta cũng lúc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh nói, anh không nhớ cả. Chỉ nhớ lúc chúng ta vui vẻ. nói, lúc ấy chúng ta đều quá trẻ, bướng bỉnh tùy hứng, số điều không cam lòng thất vọng với cuộc sống, do đó giày lẫn nhau. Rất nhiều người nếu đổi thời gian khác quen biết, thì sẽ kết cục khác. Anh buồn mỉm cười.
cuộc sống bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. Thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không được cách thức vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh an toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại.
Luôn như vậy. Chúng ta lựa chọn đó, thì phải buông bỏ đó. được đó, thì phải mất đi đó. Phải tiêu chuẩn thuần túy cứng rắn đối với chính mình, mới thể đi theo trực giác niềm tin.
lẽ lựa chọn không đúng sai, tiêu chuẩn duy nhất chỉ nằm chỗ trong lòng vui vẻ hay không

saving score / loading statistics ...