eng
competition

Text Practice Mode

tiến về phía trước

created Dec 20th 2021, 01:59 by Hằng Minh


12


Rating

156 words
186 completed
00:00
bạn phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bản thân phải đối mặt với cái gì, bạn đều phải tin rằng, chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả những điều đó rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bạn cố gắng tin vào cuộc sống, cố gắng nỗ lực, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Cái rồi cũng sẽ qua, mọi thứ đều sẽ như bạn mong ước, bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng.
Bạn nhất định phải tin, sẽ người yêu bạn hơn, một cuộc sống tốt hơn, một công việc bạn ước, một người yêu bạn. Chỉ hy vọng bạn nỗ lực hơn nữa, hy vọng bạn thể thực hiện được những mục tiêu bạn đã đặt ra, hy vọng những đã mất đi đều thể thản nhiên đối mặt.

saving score / loading statistics ...