eng
competition

Text Practice Mode

Đánh Mất Em - Quang Đăng Trần

created Nov 26th 2021, 11:41 by Phong999WPM


1


Rating

168 words
28 completed
00:00
Chỉ còn anh lang thang chốn
Lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa
Chẳng thể nào biết được liệu mai sau thể gặp lại nữa
Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi nhưng không dễ để thể tập quên
Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im
Làm sao quên được hình bóng ấy
Thời gian sao thể xóa nhòa
Người anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất
đã chẳng cố gắng bên em
Dành thời gian cho những thứ em chẳng cần
Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc bên ai
Để rồi khi đêm kéo về
Lòng anh não nề
Một mình chỉ nghĩ những chuyện về em
Chẳng thể nào nghĩ được
sao để đánh mất được em
cho anh phải chờ anh phải đợi
Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em
Thời gian quay trở lại người anh yêu vẫn chỉ em

saving score / loading statistics ...