eng
competition

Text Practice Mode

กอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้รักต้องหม่น

created Nov 26th 2021, 10:07 by akadech lorpim


9


Rating

27 words
301 completed
00:00
วันเวลา
หมุนเป็นวงยังย้ำเรื่องที่เคยมีอยู่จริง
ถ้ามองให้ดี บางสิ่ง
เราทิ้งมันไปง่ายดายเหลือเกิน
มีคำบางคำ
ฉันรู้ว่าเธอก็หวังให้ฉันพูดมันเหมือนเคย
อย่าโกรธที่ฟ้าไม่เป็นดังใจ
แค่กอดสุดท้ายแล้วคงต้องไป
กอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้รักต้องหม่น
โปรดเถอะกอดฉันและย้ำเตือน
ทุกความทรงจำว่ารักกันมากเพียงใด
เธอเคยบอกกับฉันว่าเธอเป็นคนขี้เบื่อ
แต่ก็อยู่กับฉันทั้งที่เป็นเรื่องที่แปลก
ฉันขอโทษจริงๆสุดท้ายเป็นฉันที่เปลี่ยน
แม้เธอบอกว่าพร้อมจะร่วมชีวิตที่เสี่ยงไปด้วยกัน
ฉันคงต้องทำเธอเสียใจ
แต่ไม่มีเลยที่เคยเสียดาย
เวลาที่เราต่างได้เสียไป
ฉันยังคงเก็บมันมาตลอดเวลา
ก่อนที่เธอเอ่ยวาจาฉันมองลงในดวงตาคู่นั้น
ทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตาที่ไหล
มันก็ไม่มีอะไรช่วยรั้ง
คงถึงเวลาต้องบอกลาเธอ
มือฉันเช็ดลงตรงที่ขอบตาเธอ
คงไม่มีฉันคนเดิมให้กลับมาเจอ
มากอดมาเธอ

saving score / loading statistics ...