eng
competition

Text Practice Mode

Luyện tốc độ 26!

created Thursday November 25, 11:05 by Đang Lê Hải


2


Rating

71 words
1102 completed
00:00
Con người sẽ nhẹ nhõm vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc nỗ lực hết mình; những điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình. Tham vọng cái họ không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thõa mãn nhu cầu không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn  

saving score / loading statistics ...