eng
competition

Text Practice Mode

Education

created Sep 5th 2014, 08:36 by Wickedwitch


0


Rating

44 words
40 completed
00:00
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

saving score / loading statistics ...