eng
competition

Text Practice Mode

Cuối tuần... Nguyên Hà, Minh Min

created Thursday October 14, 04:45 by Ngo Noon


2


Rating

322 words
143 completed
00:00
Chờ mãi cũng đến cuối tuần, để đón em đi vài vòng hồ Gươm, ngồi uống thêm ly nước sấu nhiều đường, em nói cũng chỉ cần vậy thôi. Thì tôi nào đâu cũng nhiều, xe số vẫn hay chở nắng mưa. Nhà tôi nhà vẫn lối ngõ nhỏ nếu em không phiền thì ghé chơi.
Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày tháng. Cuối tuần này muốn nói với em cho tôi gần hơn mọi lần, giống mọi người em vẫn ước mong, thêm một người để thương. Cuối tuần này muốn nói với em cho tôi đi chung đường về để thời gian những ngóng chờ, một người bên những ngày thơ...
Cuối tuần, con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày tháng. Cuối tuần này muốn nói với em, cho tôi gần hơn mọi lần, giống mọi người em vẫn ước mong, thêm một người để thương. Cuối tuần này muốn nói với em cho tôi đi chung đường về để thời gian những ngóng chờ, một người bên những ngày thơ...
La la la la ... ha ha haaaaaa
Cuối tuần này em giống tôi, dành hết hẹn cho một người, dành cho nhau những điều rất thật để em thấy em trong tôi. Cuối tuần này muốn nói với em cho tôi đi chung suốt đời, để thời gian những ngóng chờ, một người bên những ngày thơ...
Cuối tuần, chờ mãi cũng đến cuối tuần để đón em đi vài vòng hồ Gươm, ngồi uống thêm ly nước sấu nhiều đường, chúng ta cũng chỉ cần thế thôi...

saving score / loading statistics ...