eng
competition

Text Practice Mode

niềm đau cũng là một món quà

created Sep 16th, 11:57 by HngHn1


0


Rating

48 words
46 completed
00:00
Thế gian này mang đến bao đẹp đẽ,
nhưng đâu chỉ thế, còn cả những niềm đau.
Rồi ngày sau
bạn nhận thêm một bài học giá:
niềm đau cũng một món quà.
- Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, Bianca Sparacino

saving score / loading statistics ...