eng
competition

Text Practice Mode

a challenge

created Sep 16th, 02:16 by HoangNgocNhat


2


Rating

103 words
0 completed
00:00
 
phương hướng quảng phường hội ăn nghiêng mài mòn tinh hoa văn hội qua đường phó phố phô trương thanh ngãi, giăng giương dầu đao kiếm phấn phần phân phát hiện hiền triết chiết khẩu trang trong trọng tình trọng nghĩa nghi ngút hương hường hướng hồng hoa héo ươm mầm trung ương, thập nhị nhưng nhớ nhanh phong gió cuồn cuộn đinh đính chính phép thật sự thuật biển thiên biến trời lốc xoáy nghi trúng phát quỳnh huỳnh nhung cao thường nhỏ lợi ích tình trường học trương phình bự khắt khe điểm phần bài này đã hết

saving score / loading statistics ...