eng
competition

Text Practice Mode

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

created Sep 15th, 15:06 by Datz156


1


Rating

285 words
25 completed
00:00
- Hữu Trác (1724- 1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên
- Ông vừa một danh y, vừa một nhà văn nhà thơ lớn.
2. Tác phẩm Thượng kinh sự (Kí sự lên kinh) tập sự bằng chữ Hán, hoàn thành năm 1783, được xếp cuối bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh như một quyển phụ lục. Tác phẩm được viết bằng thể sự - một thể loại văn học mới xuất hiện thế kỉ XVIII, ghi chép những câu chuyện, những sự việc thực tương đối hoàn chỉnh.
 
   Thượng kinh sự ghi lại những chuyện mắt thấy tai nghe của Hữu Trác trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh cho cha con chúa Trịnh Sâm. Tập sự tả lại quang cảnh kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh thế lực, quyền uy của nhà chúa. Câu chuyện kết thúc với việc Hữu Trác được về lại quê nhà, trở về với cuộc sống tự do trong tâm trạng hân hoan để tiếp tục cống hiến đời mình cho y thuật.
 
 
  
   Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh nói về việc Hữu Trác lên tới kinh đô, được dẫn vào phủ chúa để bắt mạch, đơn cho Trinh Cán.
 
Bố cục
 
- Phần 1 (từ đầu đến để tôi xem mạch Đông cung cho thật kĩ): Quang cảnh trong phủ chúa Trịnh.
 
- Phần 2 (còn lại): Qúa trình bắt mạch đơn suy nghĩ của tác giả.

saving score / loading statistics ...