eng
competition

Text Practice Mode

Lòng dũng cảm

created Sep 15th, 10:26 by Siêu Nguyễn Xuân


6


Rating

327 words
47 completed
00:00
lòng dũng cảm một trong những đức tính cùng cần thiết đáng quý mỗi con người nơi đâu khi làm bất cứ việc con người cũng đều cần đến lòng dũng cảm dũng cảm không sợ nguy hiểm khó khăn người lòng dũng cảm người không run sợ không hèn nhát dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu cái ác các thế lực tàn bạo để bảo vệ công chính nghĩa dũng cảm sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu giúp những người khó khăn hoạn nạn trong chiến tranh nhờ những tấm gương dũng cảm như   bao tấm gương thương binh liệt đất nước mới được nền độc lập trong hoà bình những người lính những chiến công an dũng cảm đấu tranh với tội phạm để bảo vệ bình yên cho nhân dân người dũng cảm người bản lĩnh dám đương đầu không lùi bước   cũng như bản lĩnh dũng cảm sẽ giúp con người vươn đến thành công người dũng cảm luôn được mọi người yêu mến quý trọng qua đây ta cũng cần phê phán những người nhầm tưởng lòng dũng cảm với hành động liều lĩnh quáng  bất chấp công  phê phán những kẻ hèn nhát bạc nhược không dám đấu tranh không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống dũng cảm cần thiết vậy cần rèn luyện tinh thần dũng cảm từ việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày  luôn đấu tranh loại bỏ sự hèn nhát rèn cho mình ý chí nghị lực bản lĩnh hãy nhớ rằng hèn nhát bóng tối đẩy lùi bước tiến của hội chỉ dũng cảm mới thể dẫn lối soi đường cho ta thoát khỏi con đường hầm tăm tối đó

saving score / loading statistics ...