eng
competition

Text Practice Mode

bức thư thứ 727

created Sep 14th, 16:24 by danh danh


3


Rating

52 words
138 completed
00:00
Thật ra trên đời này chẳng mãi mãi. Tình bạn, xa cách lâu dần cũng nhạt phai. Tình yêu, xa nhau mãi cũng ngày tan vỡ. Hãy trân trọng những đang có, lẽ chỉ một giây sau thôi, sẽ không còn thuộc về bạn nữa

saving score / loading statistics ...