eng
competition

Text Practice Mode

Mặt trời xuống biển như hòn lửaSóng đã cài then đêm sập cửa

created Sep 13th, 02:36 by Stingdaau


3


Rating

196 words
40 completed
00:00
mặt trời xuống biển như hòn lửa  
sóng đã cài then đêm sập cửa  
đoàn thuyền đánh lại ra khơi
câu hát căng buồm cùng gió khơi
 
hát rằng bạc biển đông lặn  
thu biển đông như đoàn thoi  
đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng  
đến dệt lưới ta đoàn ơi
 
thuyền ta lái gió với buồm trăng  
lướt giữa mây cao với biển bằng  
ra đậu dặm xa bụng biển  
giàn đan thế trận lưới vây giăng
 
nhụ chim cùng đé
song lấp lánh đuốc đen hồng  
cái đuôi em vẫy trăng vàng chóe
đêm thở sao lùa nước hạ long
 
ta hát bài ca gọi vào  
thuyền đã nhịp trăng cao  
biển cho ta trong lòng mẹ
nuôi lớn đời ta tự buổi nào
  
sao mờ kéo lưới kịp trời sáng  
ta kéo săn tay chùm nặng  
vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông  
lưới xếp buồm lên đón nắng hồng
 
câu hát căng buồm với gió  
đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời
mặt trời đội biển nhô màu mới
mắt huy hoàng muôn dặm phơi
 
 
 

saving score / loading statistics ...