eng
competition

Text Practice Mode

tôi chọn lạc quan

created Sep 12th, 05:56 by danh danh


2


Rating

67 words
74 completed
00:00
Cuộc sống vốn đầy đủ cả sân si, cả điều tốt điều xấu, vui không vui. Chúng ta lạc quan không phải khi chúng ta luôn nghĩ tất cả mọi việc trên cõi đời đều tốt đẹp, chúng ta lạc quan khi chúng ta biết chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi thứ trên đời đều tốt đẹp

saving score / loading statistics ...