eng
competition

Text Practice Mode

bức thư thứ 701

created Sep 12th, 05:53 by danh danh


1


Rating

66 words
46 completed
00:00
Đột nhiên phát hiện ra, chỉ cần bản thân vui vẻ, thế giới này tức khắc sẽ trở nên tuyệt vời. Hãy nhớ rằng, mặt trời của hôm nay không giống hôm qua, hãy yêu chân thành, sống thật tốt, mỗi ngày trong hiện tại đều giây phút trẻ trung nhất suốt phần đời còn lại của bạn, đừng phụ lòng nắng mai tươi đẹp

saving score / loading statistics ...