eng
competition

Text Practice Mode

thế nào là một lời xin lỗi

created Sep 12th, 05:51 by danh danh


0


Rating

65 words
46 completed
00:00
Người tạo ra lỗi thường không thấy được lỗi của chính mình, đó do chúng ta hãy phạm lỗi ít nhất thể xin lỗi một cách chân thành. Cái cũng vậy, nhiều quá thì đâm ra mất giá trị, lời xin lỗi được nói quá nhiều lần thì sẽ đánh mất đi giá trị cốt lõi thực sự của

saving score / loading statistics ...