eng
competition

Text Practice Mode

Đừng Xa Anh Em Nhé

created Sep 5th 2021, 11:59 by hanghieuchinhhangDOTvn


1


Rating

82 words
14 completed
00:00
Đừng xa anh nhé, anh đây đã quá đau lòng. Ngày em bên anh không mang hạnh phúc cho đời em. Giờ em đã lìa xa giọt sầu nhẹ rớt trong mưa. Mất rồi bóng dáng yêu ngày xưa. Đừng xa anh nhé để đông qua mau cho lòng thấy nhẹ nhàng. Cuộc đời không bao lâu đã qua một lần đau. Đừng giận anh em hỡi, về bên anh đi mà. Để ngày dài trôi qua bằng yêu thương, nhé em!

saving score / loading statistics ...